Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

Stiftelsen er opprettet for å hedre minnet om Kristian Gerhard Jebsen og hans innsats for norsk og internasjonal skipsfart og næringsvirksomhet. Stiftelsen er en stor bidragsyter til kultur, sikkerhet til sjøs og medisinsk og maritim forskning.

PRODUKT: Hjemmesider
PLATTFORM: WordPress
PUBLISERT: 2017
WEB: www.stiftkgj.no

Date

February 6, 2018

Category

web